Masies Cal Closca
Cal Closca
 
Masies Cal Puntes
Cal Puntes
Preus
Veure la casa
Visita Virtual
Com arribar
Normes Generals
Activitats
Ocupacions 
Celebracions, casaments
 
Masies El cobert de Cal Llangot
El Niu
El Refugi
 
Masies Cal Llangot
La Balconada
El Rastell
L'estable
 
Masies Cal Bep
Cal Bep
 
Ocupacions
 
 
  Ocupacions
 
   
 
 
 
Masias Santmarcó Tels. 938 228 478 - 654 609 759 - 675 508 616 info@santmarco.com